Det första vägskälet

Som finns beskrivit i förstudien så var mitt första designkoncept inte hållbart då det inte fanns något riktigt intresse hos användarna. I enkätundersökningen visade majoriteten stor positivitet över en medietjänst för betesbyggare, dock ifrågasattes syfte och funktion.

i enlighet med metod och tankesätt Design Thinking backade jag tillbaka till steg ett, emapthise. Jag spenderade tid vid att försöka förstå målgruppens behov åter igen. Under en intervju med utvalda personer från målgruppen fick jag en ny inblick i hur gemenskapen mellan betesbyggare fungerar. Attityden mellan betesbyggare kan variera och är inte alltid så hjälpsam som Facebook-gruppen kan tänkas framstå. Detta gör att nybörjare kan ha svårigheter i att våga ställa frågor och liknande.

Utdrag ur kvalitativa intervjuer med 3 deltagare.

Deltagare 1.
Något erfaren betesbyggare. Vart medlem i Svenska Betesbyggare nästan sedan gruppen startade.

Deltagare 2.
Oerfaren betesbyggare. Har varit medlem i gruppen i ca ett år.

Deltagare 3.
Erfaren betesbyggare. Har varit medlem i gruppen en lång tid.

En kort persona jag skapade i första stadiet av designprocessen:

Erik 25 år gammal och bor i Dalarna. Spenderar mycket av sin tid att fiska och lärde sig fiska redan i ung ålder. Har på senare tid fått upp ögonen för att göra egna beten och delar intresset med en vän. Tillsammans samarbetar de och lär sig göra beten. Feedback får dem genom att lägga upp sina betesbyggen på Instagram och Facebook. De ställer alltid frågor i gruppen när de är osäkra eller processen inte går som de vill.

Den reviderade versionen utifrån den nya informationen:

Erik 25 år gammal och bor i Dalarna. Spenderar mycket av sin tid att fiska och lärde sig fiska redan i ung ålder. Har på senare tid fått upp ögonen för att göra egna beten och delar intresset med en vän. Tillsammans samarbetar de och lär sig göra beten. Feedback får dem genom att lägga upp sina betesbyggen på Instagram och Facebook. De upplever ofta en osäkerhet i att göra beten och hade gärna velat ha stöd från en mer erfaren betesbyggare. Dock finns det en rädsla i att fråga då de inte vill verka jobbiga eller ”tröga” inför resten av betesbyggarsverige.

Jag började titta på vad för verktyg som hade kunnat vara hjälpsamt för nybörjare inom betesbygge. Nästa designidé baserades på en virtuell plattform i mobilen där de kan bygga beten från grunden och testa dessa i en verklighetstrogen miljö. I och med villkorsförändring två där positionering, bluetooth eller NFC skulle implementeras i designkonceptet funderade jag på en funktion där betesbyggare kan hitta personer i sitt närområde som vore redo att hjälpa till vid behov.

Jag fick positiv feedback från den här idén men i ett samtal med en person ur testgruppen fick jag information om att en liknande tjänst redan finns under produktion. Personen i fråga berättade även om den stora komplexitet som skulle krävas för att skapa en fullt interaktiv plattform där användarna kan skapa egna beten. Att dessutom kunna testa dessa verklighetstroget med hjälp av rörelsekänsligheten i telefonen skulle kräva otroliga algoritmer.

Material från brainstorming.

Leave a Reply