Rise of the bluetooth – villkorsförändring 3

Den tredje villkorsförändringen öppnade upp för nya idéer hos mitt designkoncept. Efter att ha stött emot två vägskäl började stressen i att få fart på arbetet infinna sig och nya ögon välkomnades skarpt. I en sökning efter forskning som kan passa betesbygge ramlade jag över en presentationsartikel om ett mikrochip med rörelsesensorer och bluetooth.

Designkoncept – Lärandestöd för betesbyggar-nörden

”Erik fäster sändaren på sitt favoritbete och startar VidBait applikationen på sin telefon innan han tar dagens första kast. Med sig har han även ett bete han själv byggt. Efter ett par kast tittar Erik på sin telefon och får upp en virtuell film av hur hans favoritbete rör sig under ytan. Erik fäster sedan samma sändare på betet han byggt själv och tar ett kast. Sedan tittar han på telefonen igen och jämför de två olika filmerna på betena. Där upptäcker han att det betet han byggt själv inte simmar riktigt lika bra som favoritbetet.”

Rörelsekänslig bluetooth

VidBait är ett designkoncept som bygger på att en liten bluetooth-sändare fästs på betet. Sändaren spelar sedan in information som skickas till VidBait-applikationen i telefonen där den omformateras och skapar en virtuell film av hur betet rör sig under vattnet. Sändaren är väldigt liten för att ha så lite inverkan på betets beteende som möjligt. Det rörelsekänsliga chippet känner av hur betet rör sig och kan därav återskapa en virtuell version av betet på applikationen. Själva sändaren ser ut som en liten klisterlapp och fästs på betet med hjälp av vattentåligt klister. Klistret är återanvändbart och sändaren kan därav fästas på ett flertal olika beten. Eftersom sändaren är så pass liten och tunn har den ingen avsevärd verkan på betets beteende under vattnet.

Skiss av chip utdraget från Demonstration Abstract: An 8×8 mm2 Bluetooth Low Energy Wireless Motion-Sensing Platform.

Test av chip på bete.

VidBait-applikationen

I applikationen, som finns till både Android och IOS, omformateras den information som mottagits av sändaren. Användaren får välja vilken typ av bete (wobbler, spinnare, jigg osv) det är som använts för att videon ska bli så verklighetstrogen som möjligt. Med den informationen skapas en kort film som illustrerar hur betet rör sig under vatten. Den här funktionen är av värde för betesbyggar-nörden då just rörelsen under vatten är en väldigt viktig aspekt för betets faktiska funktion. I applikationen kan även två filmer jämföras för att upptäcka skillnader på två olika beten. Videorna kan även delas på sociala medier så som i Facebook-grupper och liknande.

Kontext

VidBait är utvecklat för att stötta nybörjare inom betesbygge i sitt lärande. Andra användningsområden inom betesbygge där VidBait kan komma till hands är för mer erfarna betesbyggare som t.ex. säljer sina beten och vill visa upp hur de rör sig under vatten. VidBait kan även användas till att jämföra olika beten och öka förståelsen i varför ett bete kan nappa bättre än ett annat.

Målgrupp och kostnad

Designkonceptet riktar sig främst till nybörjare inom betesbygge som ett stöd i lärande av att bygga beten. Även mer erfarna kan ha nytta av tjänsten för att lära sig mer om sina beten. Kostnaden för sändaren är en engångsavgift då den kan återanvändas på flera olika beten. Den är även byggt i ett material som är gjord för att klara av kontexten, exempelvis vid bett av en fisk.

Utvecklingsmöjligheter

Det här designkonceptet har stora utvecklingsmöjligheter för framtida uppdateringar. I och med att chippet kan känna av rörelser kan tjänsten utvecklas för att ge användaren tips i realtid när användaren exempelvis övar på kast.

Integritet

Applikationen används anonymt och kopplas endast via bluetooth till sändaren.

Leave a Reply