Affärsidé 2 – Gamification Återvinning Miljö och Närproduktion

Jag fick en liten snilleblixt som jag kände är nödvändig att dela med mig av som komplement till mina tidigare affärsidéer. Då jag håller på och researchar inom gamification och hur vi kan använda det inom viktiga områden så som miljöproblemen fick jag idé när jag tittade på ett TED talk av Tom Chatfield. Han radar upp 7 viktiga punkter som motiverar människor att spela spel men som vi skulle kunna använda oss av i verkliga livet.

  1. Experience bars measuring progress
  2. Multiple long- and short-term aids
  3. Reward for effort
  4. Rapid, frequent clear feedback
  5. An element of uncertainty
  6. Windows of enhanced attention
  7. Other people

Talet av Tom Chatfield kan ni se HÄR.

I samband med det här funderade jag på ett typ av spel där vi måste utföra uppdrag i verkliga livet. Den senaste tiden har jag varit väldigt fascinerad av spelet SuperBetters framgång i att hjälpa människor ta sig igenom svåra perioder i livet genom att utföra uppdrag i verkliga livet och bli belönade genom till exempel +1 mental resistance i spelet.

Jag tänker mig ett spel som fungerar på liknande sätt fast där vi exempel behöver panta 5 burkar för att fylla på en Recycle Bar för att levla upp och få belöningar. Belöningarna kan vara verkliga kuponger som kan användas i butiker. Panta 5 burkar och få en kupong på en cola eller liknande. Dock behövs ett bra sätt för användaren att bekräfta att dem verkligen har genomfört uppdraget, vilket kan bli en utmaning.

Spelet kan även användas i miljöaspekt och motivera användaren till att ta cykeln till arbetet istället för bilen. En tredje del skulle vara om närproduktion för att motivera användaren till att välja ekologisk och närproducerat framför importerat.

Affärsidé – Tillgängligare närproduktion

Som boende på landsbygden vill jag kunna göra något för att bidra till en levande och hållbar landsbygd. Det är fruktansvärt tråkigt att se så många fina gårdar omkring förfalla för att ingen velat ta efter dem. Att vara bonde innebär mycket arbete och en inte allt för stor ekonomisk ersättning. Ett vanligt samtalsämne här är hur mycket det hade gynnat, inte bara oss på landsbygden, utan även städerna och hela landet om konsumenterna valde att handla närproducerade grönsaker och kött framför butikernas importerade. Medvetenheten kring närproduktion och ekologiska varor har blivit större, men vi måste fånga upp den här trenden och hålla den levande.

Genom att handla närproducerat bidrar du till att minska människans biologiska fotspår, minskar miljöutsläpp då fraktsträckorna blir kortare samt bättre och naturligare djurhållning. Du bidrar även till ekonomisk vinning för producenterna vilket resulterar i en mer levande landsbygd med ökad produktion och fler kan få tillgång till hälsosammare kött och grönsaker utan tillsatser till bättre priser.

Så hur ska vi få folk till att välja närproducerat när det kostar mer i butikerna än det importerade?
Genom att ge konsumenterna ett enkelt tillgängligt alternativ för att handla närproducerat utan att priserna drar iväg kan vi locka fler till att välja bort det importerade.

Hur ska vi göra det?
Jag har två idéer här som jag ska researcha vidare på.

Scenario 1: Bengt brukar köra och hämta kött från ett närliggande slakteri. En dag frågar grannen om Bengt inte kan köpa lite åt denne med. Via en tjänst kan Bengt registrera sig och berätta vad han hämtar för något, när han gör det och vart han kan tänka sig att lämna varor på vägen. Lisa som bor en bit ifrån Bengt ser i tjänsten att Bengt brukar hämta kött och hon kontaktar honom via tjänsten med en förfrågan om han kan köra till henne med.

Det här bidrar till mer närhet i samhället då flera personer hjälps åt. När ingen mellanhand krävs dras priserna ned. Den enda ersättningen konsumenterna kan behöva betala är en ersättning till Bengt för att han kör. Nackdelen är att alla områden antagligen inte kan täckas om det inte finns någon som är villig att leverera dit. Människorna där får då ingen tillgång till tjänsten och väljer därav kanske bort närproducerat i alla fall.

Scenario 2: Karin vill köpa grönsaker från odlingen ett par mil ifrån henne men hon har inte tid att åka och hämta själv. Hon anlitar en typ av budfirma som kör förutbestämda rutter till kunder som förbeställt vad dem vill ha från odlingen. Budbilen kan även köra ut till exempel kött till kunder längst samma väg från ett närliggande slakteri.

Det här är ett enkelt alternativ för kunderna där dem enkelt kan beställa vad dem vill ha och få det utkört på bestämda tider. Däremot kommer priset att bli högre än vid scenario 1 då företaget som kör måste ha ersättning. I fördel till scenario 1 kan däremot alla områden garanterat levereras till. Ur vinnings synvinkel tjänar företaget pengar på utkörningen.

Vad är entreprenörskap?

När jag hör ordet entreprenörskap tänker jag framföra allt på framgångsrika människor i fina kläder och kontanta spännande projekt på gång. Jag har dock mött människor som kallar sig för entreprenörer vilka rätt fort bevisar motsatsen av min första tanke. Kikar vi in på Instagram under #entrepreneur stöter vi på mängder med inspirationsbilder om att s.k. lyckas och jag ljuger nog inte om 99% av dessa även talar om att driva eget företag.

Jag vet inte exakt vad entreprenörskap är. Jag kan vara grunda min bild av entreprenörskap på de sammanhang då jag stött på begreppet. Men när jag tänker på entreprenörskap tänker jag på genuina människor som driver hållbara företag och projekt. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att driva starka företag utan grannen som helhjärtat driver ett projekt för att få en fritidsgård till kommunens ungdomar eller bonden som kämpar för att folk ska handla mer närproducerat är precis lika mycket entreprenörer som den stora miljardärföretagaren. Entreprenörskap för mig är att kämpa helhjärtat för något med en genomarbetad plan och tydliga mål för att skapa något hållbart för alla inblandade. Det handlar inte om att ladda upp vackra bilder på Instagram och hänga på olika mässor med skumpa i långa glas. Jag tror inte att entreprenörskap alltid är så vackert heller, man kan inte nå framgång genom att glida på en räkmacka. Ibland krävs lite blod, svett och tårar som det sägs.

Men, jag kan ju ha fel. Vi får se vad jag tycker i slutet på kursen som nyss startat. Kursen heter Entreprenörskap för digital design och vi ska ta fram en spännande affärsidé som ska bidra till ett mer hållbart samhälle om jag inte fått allt om bakfoten. Det här är mitt första inlägg av flera där jag kommer att uppdatera allt eftersom processen med min affärsidé (som jag ännu inte har utvecklat) fortskrider. Jag kommer att reflektera över mitt arbete och det jag lär mig under kursens gång under kategorin entreprenörskap.