Veckans frågor 6 – Effectual Entrepreneurship

effectual-entrepreneurship-read-stuart-9780415586443Dessa frågor har jag svarat på utifrån boken Effectual Entrepreneurship skriven av Stuart Read, Saras Sarasvathy, Nick Dew, Robert Wiltbank och Anne-Valérie Ohlsson. Boken är utgiven 2011 av förlag Routhledge.

Heads up för långt inlägg!

1. Beskriv de viktigaste argumenten som talar emot fäljande påståenden. Argument som motsäger att dessa påståenden skulle utgöra hinder för att faktiskt starta en verksamhet, dvs. att agera som en entreprenör.

Vår kursbok lyfter fram fyra myter om entreprenörskap i relation till att starta en verksamhet. De fyra vanligaste invändningarna mot att starta en verksamhet är:

I don’t have a good idea
Ofta letar man efter den “perfekta” idén eller den ”ultimata” möjligheten. Faktum är att det inte finns något som är en ”perfekt” idé eller liknande. I boken kan vi läsa om ett flertal bra sätt att generera idéer på. Som exempel finns John Vence snickrade ihop en loftsäng till sin son när han skulle börja på college. Loftsängen blev uppmärksammad och slutligen startade Vence College Bed Lofts. Ett annat exempel är Kenny Burts som hade en stark passion för key lime pie. Redan nio år gammal började han utöva sin passion och många sa till honom att han borde börja sälja sina pajer. 1989 startade Burts Key Lime Inc. Företaget växte till flera anställda och kapacitet för at producerade flera tusen pajer om dagen.

”For, as experienced entrepreneurs will tell you, opportunites are usually blind dates – simultaneously scary and exciting, yet memorable and, often more than you think, worth embracing” (s 16).

I don’t have enough money?
Flera stora och välkända företag startade sin karriär med väldigt begränsad kassa. Dell Computer började med endast ca 9000 svenska kronor 1984 (s 30). Ett citat ur boken som jag själv finner väldigt intressant är:

”Move from asking yourself, ”Can I make US$500,000 in revenue to pay for the new machine?” to asking, “How can I make US$500,000 without actually buying the machine at all?” or at least “… without incurring the fixed cost of buying the machine?” reduces your cash needs.” (s 32)

Även företag med stora investeringar misslyckas. I boken kan vi även läsa om att det kan vara en fördel att starta verksamhet med begränsad kassa, eller ingen alls, då dina försäljningar leder till värdefull feedback från kunder genom inkomst vilket bidrar till företagets utveckling. Du kan även känna dig mer tvingad att sälja om du inte har något stort kapital i bakgrunden.

I don’t know how to take the plunge
Människan är rädd för att misslyckas vilket gör att många väljer att inte starta företag. Många gånger har människan en fast anställning, familj och liknande säkerheter som gör det obehagligt att lämna sin komfortabla zon. Hur man faktiskt kan bli motiverad att ta steget mot att bli entreprenör är olika. Evan Martell var en high school student som upptäckte att det tog flera dagar för sista året elever att få sina slutgiltiga uppsatser utskrivna. Han införskaffade en laserskrivare och började erbjuda utskrifter från sitt studentrum, en verksamhet som snabbt gick väldigt bra (serendipity – ung och bekymmerslös) .

Patti Peery behövde ta kontroll över sin ekonomiska situation när hennes dåvarande arbetsplats stängde. Då avslutade hon sina studier och startade Fireside Camper Rental tillsammans med sin man och sin son (necessity – medelålders och belastad). Sist men inte minst startade Larry Hench ett företag på äldre dar då han tog all sin kunskap och erfarenhet för att kunna skriva barnböcker i syfte att lära barnen om vetenskap. Larry ägnade sitt liv åt att skapa Bioglass och började skriva om katten Boing-Boing när han upptäckte att det inte fanns speciellt mycket barnböcker inom vetenskapen (aspiration – äldre och välbärgad). (s46-47)

”It’s about doing what you can with what you know – who you are and who you know”. (s 47)

I’m human: I’m afraid of failing
Som entreprenör kommer du att misslyckas. Men genom att tänka enligt effectuation ser du på det som erfarenhet istället för misslyckande. Du tar kunskap av det och gör bättre ifrån dig nästa gång. Apple som är ett av världens största företag idag har misslyckats otroligt många gånger. Varje gång dem misslyckats med en produkt har de tagit lärdom av det och kämpat vidare. En misslyckad produkt Apple lanserade 1984 var en portabel dator. Just den misslyckande datorn la sedan grunden för nästa generations Macintosh. (s 66).

2. En grundläggande tankefigur i vår kursbok är att skilja mellan kausala (causation) och effektuala (effectuation) metoder. Vi presenteras i boken för två metaforer som skall hjälpa oss att skilja mellan causation och effectuation; att lägga ett pussel resp. att skapa ett lapptäcke. På vilket sätt skall man förstå hur skillnaden mellan att lägga ett pussel och att skapa ett lapptäcke förklarar skillnaden mellan causation och effectuation?
Causation innebär att man siktar på att nå ett önskvärt mål med specifika medel, medan effectuation innebär att utveckla medel man har tillgång till för att nå nya mål. På sidan 74 i boken finns en mycket bra bild som beskriver skillnaden på hur causation och effectuation tankesätt skiljer sig.

imag1395

Causation kan jämföras med att lägga ett pussel då utgången redan är bestämd, man använder specifika medel för att nå ett givet mål. Likt ett pussel kan du inte lägga bitarna annorlunda än vad dem är gjorda för. I effectuation syr man ihop ett lapptäcke med de lappar man har (given set of means), men ingen vet från början hur det slutligen kommer att se ut. Det kan alltså sluta på flera olika sätt.

3. Beskriv hur man skall förstå vad dessa principer innebär och på vilket sätt de visar att effectuation är motsatsen till kausalitet ( …the inverse of causation ). Illustrera varje princip med minst ett konkret exempel, antingen från din egen erfarenhet eller med exempel från kursboken.

Det finns fem grundläggande principer som är bärande för att förklara; ” a logic of action called effectuation”

The bird-in-hand principle
Börja med det du har tillgång till, vilka du känner och den du är. Det handlar om att arbeta med de medel du har istället för att se till allt du inte har. Inom effectuation koncentrerar du dig mer på vägen än det faktiska målet. När vi tänker genom causation är vi koncentrerade på ett givet mål (s 73-75). Ett exempel enligt denna princip är Estée Lauder då hon till skillnad från sina konkurrenter inte hade några stora ekonomiska medel. Hon valde då att dela ut gratis prover och gick till salonger där kvinnor satt i hårtorkar utan något att göra för ett erbjuda dem en gratis makeover, vilket de flesta tackade ja till. Hon arbetade med det hon hade tillgång till och idag är Estée Lauder ett välkänt och omtyckt märke inom skönhetsindustrin.

The affordable loss principle
Genom att tänka effectuation räknar du ut hur mycket du är redo att förlora istället för att sikta på hur stor vinningen du vill ha. På så sätt satsar du aldrig mer än du kan förlora i form av pengar, tid, familj, lån osv. Roth Owades använde sig av denna princip utan att vara medveten om det från början när hon startade sin verksamhet. Hon ville inte tacka ja till investerare utan bestämde sig för att klara sig utan dem. Så hon gick till dem som kunde dra fördel av hennes framgång och förhandlade med dem för att skapa en hållbar miljö för sig. Hon förhandlade exempelvis med företag som kunde trycka kataloger då hon behövde kataloger till verksamheten för att få fram hållbara villkor. Hon förhandlade fram vad hon behövde för att driva verksamheten med det hon hade. Hon byggde upp en miljö omkring henne där alla drog fördelar av att bidra/hjälpa hennes verksamhet.

The crazy quilt principle
Det tydligt exempel hur den här principen kan användas är ICEHOTEL. Yngve Bergqvist hade ett arbete han inte trivdes med och fick en dag frågan av en turist om han kunde ta med dem på en tur på floden. Där föddes snabbt ett samarbete mellan Yngve och lokala turistbyrån där han sommartid erbjöd turister flodturer. Han kunde sluta arbetet han inte trivdes med men insåg fort att han behöver en aktivitet även vintertid för att verksamheten skulle bli hållbar året runt. Han fick höra att japanska turister brukade åka till Alaska för att se norrskenet. Så Yngve reste till Japan där han mötte en japansk isskulptör. De planerade tillsammans en isskulptur-workshop i Sverige. Dagen innan workshopen förbereddes allt men dagen för själva workshopen regnade det och var plusgrader. Vilket innebar att alla förberedelser regnade bort. Men Yngve gav inte upp för det och sa till dem att skapa något nytt av det som förstörts. I och med det föddes idén till ICEHOTEL då de skapade igloos på workshopen och de fick frågan av besökande på workshopen om de fick spendera en natt i igloosen, bland annat pga. det fantastiska ljusspelet som skapades genom isen. Turistbyrån Yngve arbetade med introducerade honom för en japansk resefirma som han började samarbeta med. Och så lyder histprien om hur ICEHOTEL skapades genom kontakter och genom att inte ge upp trots motgångar. Yngve skapade det bästa av en oförutsedd situation och genom att knyta nya kontakter ledde en kanottur på floden till ICEHOTEL. Det är effectuation. Hade Yngve agerat enligt causation hade han haft ett specifikt mål och ICEHOTEL hade aldrig blivit verklighet.

The lemonade principle
Den här principen kan också illustreras av ICEHOTEL enligt ”when life gives you lemons, make lemonade”. Yngve gjorde något bra av en dålig situation när det var plusgrader och regn dagen för workshopen vilket ledde till ICEHOTEL. Principen handlar om att vända missanpassad situationer till din fördel. Ett annat exempel på principen är Steve Mariotti som blev rånad av ett gäng tonåringar vilket traumatiserade honom. För att möta sina rädslor valde han att utbilda sig till high school lärare och utbilda tonrångar i entreprenörskap. Han lärde dem att tjäna egna pengar i motsats till vad han upplevde när han blev rånad. Det är ett fantastiskt exempel på effectuation då Mariotta vände en hemsk situation till att angripa problemet vid dess rötter från en oväntad vinkel.

The pilot-in-the-plane principle
Expert entreprenörer har lärt sig att hålla sig till områden där dem känner att de har mest kontroll. Att ha kontroll kan innebär att du vänder marknaden till sin fördel där du kan förutse vad som kommer att hända. Att förutse är dock inte samma sak som att ha kontroll. Genom att agera enligt effectuation skapar du relation mellan dig själv och elementet. Ett exempel boken tar upp är om du säljer en kommande produkt i förväg till en kund, det kan påverka hur den slutgiltiga försäljningen kommer att se ut. Enligt causation satsar du till exempel på en röstning som du inte kan påverka. Inom causation har du ingen relation mellan dig och elementet vilket innebär att du är beroende av röstningens resultat där du inte kan påverka det slutgiltiga resultatet.

Red Hat är ett bra exempel på hur principen kan användas. Red Hat skapade kontroll över marknaden genom att vända marknaden för mjukvaruutvecklingen från traditionella egendomsmodellen till open-source. Likt Wikipedia fick plötsligt alla tillgång till mjukvaruutveckling. Red Hat skapade en framtid genom open-source, där skapade de kontroll genom att samarbeta med intressenter där intressenterna sedan själva får välja vad de vill göra. För att inte tappa kontroll satte Red Hat meta-regler över vad som ska ingå i mjukvaran. När priserna kraschade nedåt skyllde aktieägarna på grundaren personligen men han förblev envis, men som entreprenör bör man i förväg bestämma när det är dags att ge upp. Idag äger Red Hat 80% av Linux mjukvara men har så många aktieägare att det är svårt att bibehålla självständig kontroll. Som entreprenör fokuserar du på det du kan kontrollera och som kan bidra i önskat resultat. För att skapa kontroll enligt effectuation arbetar du så långt du kan med de faktorer du faktiskt kan kontrollera, men försöker förutse när det passar bättre än att försöka ta kontroll. Det handlar om att lära sig skapa rätt mix.

4. Hur uppstår nya marknader enligt effectuation –logik. Illustrera med ett konkret exempel, gärna hämtad från kursboken, som illustrerar hur man resonerar kring hur nya marknader uppstår.
Effectuation-logik innebär att istället för att titta på nuvarande marknader och väjla därifrån så observerar entreprenörer vem denne är, vad denne har och vad denne vet. Om vi tar Curry In A Hurry som exempel så hade causation inneburit att man hade gjort noggranna marknadsundersökningar och noga valt matställets plats. Allt skulle vara uträknat för att få största möjliga chans att gå med vinst. Genom att använda oss av det vi vet och vilka vi känner kan vi få ett kreativare närmande. Till exempel erbjuda vänner som arbetar på kontor att få komma och erbjuda dem att prova på hennes lunch. Sedan kan hon erbjuda allt fler att gå med i en lunch-service där hon förbereder luncherna hemma och levererar dem till kunden. Slutligen kan hon ha tillräckligt mycket pengar för att skaffa en lokal och starta en restaurang. Beroende på hur det spelar ut kanske hon sedan startar en matlagningsvideo eller startar en matlagningsskola. Som entreprenör är det viktigt att se möjligheter och det är effectuantion-logik.

5. Hur förhåller sig effectuation till misslyckanden? Illustrera med ett konkret exempel, gärna hämtat från kursboken, som illustrerar hur man resonerar kring misslyckanden.
Att tänka enligt effectuation kring misslyckande är att se misslyckande som en normal del av satsningen på ett företag/verksamhet. Genom att inte vara rädd för att misslyckas får entreprenören stor erfarenhet och lär sig av detta vilka företagssatsningar som inte kommer leda någon vart samt vilka idéer som har potential.

Ett företag som misslyckats många gånger är Apple, men som idag ändå är ett av de största företagen i världen. Eftersom dem tog lärdom av sina misslyckade produkter kunde de skapa bättre nästa gång, vilket bevisligen gav mycket goda resultat. En känd produkt från Apple som kom 1993 var Newton, vilket kan jämföras med smarttelefoner och surfplattor idag.

”The Newton is a good example of a product ahead of its time.” (s 66)

Newton fungerade inte speciellt bra då den byggde på att känna igen handskrift, en funktion som inte fungerade speciellt bra. När Steve Jobs kom tillbaka till Apple 1997 slutade den med Newton. Se bilden för mer exempel på Apples misslyckade produkter som boken tar upp. Hade inte Apple haft ett effectuation sätt att se på sina misslyckanden kan vi snabbt dra slutsatsen att Apple inte hade funnits kvar idag.

imag1401

 

Veckans frågor 5 – William J. Tobin

tobinDenna veckas frågor handlar om boken Confessions of a Compulsive Entrepreneur And Inventor skriven av William J. Tobin och utgiven 2011. I boken berättar han hur han säkrade femton patent, startade tio företag och blev en pionjär på internet.

Vad överraskade dig mest i Tobins berättelse i förhållande till begreppet entreprenörskap?
Det som överraskade mig mest var den enkelhet Tobin verkade arbeta med. Han såg problem, löste dem, presenterade dem för relevanta personer och startade företag på det. I boken beskriver han det så pass lättsamt att det känns som om vem som helst skulle kunna göra det, vilket förvisso är sant. Men jag tror att det finns dem som har speciellt öga för att se lösningar och göra verklighet av dem utan att vela på vägen, Tobin som praktexempel. I bokens introduktion skriver Tobin ”one who detemines his och her own destiny” vilket för mig är en väldigt inspirerande definition av entreprenörskap. Framför allt eftersom det är det min egen strävan är. Överlag var det inget i förhållande till just entreprenörskap som överraskade mig avsevärt då Tobin beskriver just det som jag trodde, att man som entreprenör inte får vara rädd för att misslyckas (för du kommer att misslyckas).

”As an entrepreneur, you must be continually thinking about how to take your everyday life experiences and turn them into opportunities. You must begin to train yourself to turn nothing into something, to find the simple idea that everyone else missed. There is no idea to small to make money, if it is developed and sold well. To the contrary, oftentimes the simplest ideas may make the most money” (s 47).

Vad tyckte du blev bekräftat i Tobins berättelse i förhållande till vad du redan visste innan om entreprenörskap?
Som jag beskrivit ovan var det mycket i boken som jag fick bekräftat av vad jag redan trodde om entreprenörskap. Framför allt att du inte får vara rädd för att misslyckas men även känna en vilja och ambition över det du gör. Du måste även ha ett öga för att lösa problem och se möjligheter där ingen annan ser dem, eller har hunnit se dem. Som entreprenör måste du kunna ta bra beslut och känna till marknaden, vilket kan vara svårt men det är något du lär dig genom att göra och misslyckas.

”The initial idea led to new opportunities, which, in turn, brought more projects and revenues. As I have stated, a true entrepreneur is instincively looking for new opportunities in everyday life. Each idea, small and large, will lead to more ideas. This is the path of the entrepreneur” (s 29-30).

Identifiera och beskriv de tre egenskaper som du tycker bäst illustreras av Tobins bok och som är centrala för att förstå begreppet entreprenörskap.
Inte vara rädd att misslyckas, och när du misslyckas ta lärdom av det, att ha öga för att se lösningar på problem folk kanske inte ens visste att dem hade samt att måste vara redo att förnya företaget hela tiden.

”Lesson learned: A successful entrepreneur reinvents himself and his company whenever the market dictates it is time to do so. When an entrepreneur is enjoying a successful period, he must continually recharge the creative mind and always be looking for the next venture or project to either replace or merge with the current endeavors” (s 61).

Dessa för att marknaden säkerligen kommer att se till att du misslyckas i någon grad, du ska dock aldrig se det som ett misslyckande utan en möjlighet att ta lärdom och göra bättre ifrån dig nästa gång. I Tobins bok kan vi läsa om ett flertal misslyckanden och citat liknande det ovan, leasson learned, finns det gott om i boken. Jag fann det väldigt lärorikt att lägga extra intresse vid Tobins extra belysta lesson learned då det gav stort perspektiv på både stora och små misslyckanden, vad som skiljer olika marknader åt och hur en framgångsrik entreprenör faktiskt tänker. Vi vet redan att Tobin har ett bra öga för att se lösningar på problem, eller förbättringar av den grad att de löser ett problem folk inte ens visste om att dem hade, en egenskap som enligt Tobin kan övas upp genom att alltid observera omvärlden. När du som entreprenör har gett omvärlden din lösning och denna har varit framgångsrik är det viktigt att du inte känner dig för bekväm och lutar dig tillbaka, utan fortsätter leta möjligheter för att matcha marknadens behov. Vi kan egentligen kalla det ett evigt sökande, för om du slutar leta möjligheter lär även ditt framgångsrika entreprenörskap ta slut.

Reflektera över, beskriv och illustrera paralleller mellan Tobins berättelse och din egen process så som den definierats på kursen med de fyra milstolparna?
I alla Tobins idéer har det förekommit en röd tråd som alltid börjat med en idé som han såg potential i, sedan presenterade han idén för en relevant marknad för att se om intresse fanns. Ofta presenterade han idén med en prototyp eller liknande så kunden fick möjlighet att testa eller se lösningen i verkligheten. Han fick däremot lära sig en läxa när han startade sitt tredje företag och skulle presentera en dispenser för plastmuggar. En utav ingenjörerna kastade dispensern i väggen som såklart gick sönder, och sa att den aldrig skulle kunna bli lika hållbar som de i metall som dom tidigare använt sig av. Men trots det skrevs det ett avtal mellan Tobin och American Can Company (s 63-65).

Likt milstolpe 1 såg Tobin en möjlighet vilket gav honom en idé och vidare till milstolpe 2, 3 och 4 där han presenterade produkten för kunden och försökte sälja in den. Även om presentationen inte gick som planerat så gick affären fortfarande igenom. Det som karaktäriserar Tobin som mest genom flera av hans företag är att han ser möjlighet till att förbättra befintliga lösningar till ett bättre pris mot föregående. Hans femte företag var rättstavningsprogrammet Validator där idén till det kom av en stor insyn i marknaden inom mjukvara pga. hans tidigare företag inom branschen. I parallell med milstolpe 2 och 3 presenterade han produkten för potentiella kunder och fick värdefull feedback. Att testa produkten rent praktiskt var omöjligt då den inte var fullt utvecklad än, men Tobin kunde absolut konstatera att det fanns en intresserad marknad vilket gjorde produkten värd att investera i. Tobin presenterade det färdiga programmet genom att skicka ut testversioner där kunden fick möjlighet att testa programmet i 30 prövningar, sedan låstes programmet fram till att en kod knappades in som låste upp programmet igen som oändligt antal användningar. Detta gjorde att kunderna själva kunde testa och lära sig programmet innan dem bestämde sig för om det var något dem ville ha, vilket de flesta sedan ville och försäljningen av Validator gick väldigt bra. Detta kan jämföras med milstolpe 4. Marknadsföringsmodellen som Tobin utvecklade i att ge kunden möjlighet att testa produkten gratis innan de behövde köpa produkten kallade han ”the Phoenix Method of Marketing” vilket många företag använder sig av hela vägen fram till idag (s 79-81).

 

Nedan kan ni se en bild som beskriver de milstolpar som ingår i kursen.
milstolpar

Veckans frågor 4 – Daniel Ek

Daniel Ek är grundare till Spotify född och uppvuxen i Sverige, närmare bestämt i Rågsved utanför Stockholm. Vi fick en video att titta på men då den var så kort valde jag att titta på två. Det gav lite mer information så att jag kunde svara bättre på frågorna dessutom.

Första videon hittar ni HÄR och den andra HÄR.

Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.
Daniel Ek beskriver att han alltid har varit en person som tycker om att lösa problem. Han har även lätt för att se vad som kan förbättras. Hans passion är gitarr och dator vilket gjorde det naturligt för honom att starta ett företag som kombinerade dessa två, vilket till slut blev Spotify. Daniel berättar att han upplevde ett klimat där han var tvungen att någonstans, att bli förmögen. Innan han satrtade Spotify hade han möjlighet att ”ränna” runt på Stureplan och få allt det som man drömde om där. När han väl nådde dit kände han dock att det inte var rätt vilket ledde till att han vände sig till sin passion (musik och teknik) igen och ur det föddes Spotify.

På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.
Daniel studerade på ett IT-gymnasium och började därefter på KTH. Han stannade däremot bara två månader på KTH innan han bestämde sig för att ge sig ut i arbetslivet med de erfarenheter och kunskaper han redan hade. Redan i fjortonårsåldern fick Daniel starta ett företag då han blev erbjuden pengar för att fixa saker åt andra, vilket gick så bra att hans föräldrar sa till honom att starta företag på det så inte skattemyndigheten började reagera. Han har även alltid känt ett behov av att testa och utforska idéer han fick. Det ihop med sin passion över musik och teknik la en stadig grund för att göra en av sina idéer till verklighet.

Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?
I videon finns inget större information om vilka som har spelat stor roll som Spotify. Däremot hans medgrundare, Martin Lorentzon, spelade såklart en viktig roll i uppstarten av Spotify. Daniel och Martin träffades på TradeDoubler där de båda två arbetade innan dem började med Spotify.

Hur nåde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?
Likt förra frågan var det dåligt med information på den här punkten, men som Daniel själv beskriver det syftar Spotify att gå från att man som person ska känna ägande över musik till att få tillgång till den istället. Spotify löste ett problem för folk då det som kallas för illegal nedladdning växte och blev ett stort problem även för artisterna och producenterna. När Spotify kom fick folk ett legalt sätt att ha tillgång till massor av musik utan att behöva ladda ned eller bryta mot lagar. Som Daniel beskriver det är Spotify skapat ur användarens perspektiv.

Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?
Spotify grundades 2006 och har växt enormt sedan dess samt fortsätter växa än idag. Jag hittar ingen information om exakt hur lång tid det faktiskt tog att utveckla själva tjänsten. Om vi pratar utveckling så har Spotify haft en stadig uppåtkurva av användare och finns idag i många länder runt om på jorden. Daniel beskriver att musik är kultur och Spotifys mål kommer framöver att lösa problemet på hur dem kan ge användaren den perfekta musiken vid olika tillfällen. Till exempel den perfekta musiken för när du går upp på morgonen eller när du är på väg till arbetet.

Det jag tycker är mest spännande med Daniel Ek är att han beskriver tydligt att det inte rikedom och pengar som driver honom. Det är passionen och glädjen över att få göra något han tycker om. Fördelarna med att ha pengar berättar han även är att du får möjlighet att ge bort mer till världen. Han tycker om välgörenhet och försöker med sina resurser att hjälpa omvärlden. Det, för mig, är riktigt entreprenörsanda. När motivationen inte ligger i pengar utan hos uppgiften i sig, och vad den kan ge resten av världen. Just musik kanske inte bidrar till att ge hela världens befolkning rent vatten, men de pengar musik genererar gör.

För att svara på frågorna har jag, förutom videona, använt mig av Daniel Eks wikipedia.

Veckans frågor 3 – Chad Hurley

Veckans frågor handlar om Chad Hurley, en av grundarna till YouTube. Frågorna är dock ett tag sena, men bättre sent än aldrig sägs det. Videon med Chad Hurley kan ni se HÄR.

Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.
Chad Hurley började arbeta på PayPal efter att han examinerade i grafisk design. Efter 3 och ett halvt år på PayPal bestämde han sig för att ta en paus. Han reste en del och gifte sig bland annat. Efter en tid tog han och Steve Chen kontakt för att titta på nya möjligheter. De lärde känna varandra under tiden på PayPal där dem båda arbetade. Det var där själva idén till YouTube kom till. Det saknades något bra sätt att dela video på likt bilder delades på Flickr. Chad beskriver att om dem hade vetat vilka problem dem skulle få i att utveckla YouTube från början så hade dem antagligen aldrig gjort det. Men dem tog det som det kom och varje gång ett problem dök upp så löste dem det.

YouTube utvecklades till ett trovärdigt varumärke vilket Chad säger hade stor betydelse bland annat för att inte bli utkonkurrerade av Google Video. Det som skilde YouTube från t.ex. Google Video var att dem utvecklade YouTube för användarna och deras användning. Det var enkelt för användarna att utnyttja YouTube och det fungerade smidigt. YouTube grundades 2005 och i oktober 2006 köptes YouTube av Google, vilket hade stor betydelse för YouTube enligt Chad då Google stöttade deras arbete rakt igenom.

På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.
Under tiden på high school var Chad alltid intresserad av elektroniska saker. Han byggde till exempel sina egna förstärkare. Han började sedan att studera datavetenskap men bytte till grafisk design under studietiden. Efter studierna fick han höra talas om PayPal och ansökte om arbete på projektet, vilket han också fick. Han stannade på PayPal i 3 och ett halvt år innan han bestämde sig för att ta en paus. Chad nämner ofta hur de erfarenheter och kunskaper han fick på PayPal bidrog till YouTubes utveckling. Under tiden på PayPal träffade han även Steve Chen som även var med oh grundade YouTube. Under YouTubes utveckling fick de lära sig mycket nytt, speciellt då YouTube ofta anklagades för brott mot upphovsrätten. Men istället för att ge upp mot motgångarna, vilket många förutspådde, fortsatte dem att lösa problemen allt eftersom dem kom.

Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?
Chad Hurley träffade ett flertal personer på PayPal vilka han sedan kom att arbeta på YouTube med. Framför allt Steve Chen och Jawed Karim vilka båda var med och grundade YouTube tillsammans med Chad Hurley. Tillsammans skapade dem grunden till YouTube. Larry Page, Sergey Brin och Eric Schmidt från Google spelade även en stor roll då dem erbjöd ett värdefullt stöd till Chad, Steve och Jawed i YouTubes utveckling. Det stod mellan Yahoo och Google när de skulle sälja YouTube men Google visade mest stöd och dem kom bäst överens med dem.

Hur nåde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?
När du grundade YouTube var det framför allt vänner och familj som de spred ut tjänsten till. De försökte även annonsera om YouTube på Standford men framför allt skedde utvecklingen av sig själv mellan användare när antalet användare växte. YouTube hade även en del smarta funktioner som att området runt play-knappen på YouTube-spelaren skickade användaren direkt till YouTubes egna hemsida. Funktioner som dessa gjorde att YouTube spreds på ett smart sätt utan att de betalade speciellt för någon marknadsföring.

Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?
YouTube var ett väldigt snabbt växande företag och utvecklingen gick fort framåt. Själva tjänsten YouTube lanserads 2005 men redan i oktober 2006 köpte Google upp YouTube. Alltså ungefär ett år från lansering hade YouTube växt så pass i värde att Google var villiga att köpa upp dem för 1,65 biljoner dollar. I svenska kronor är det ungefär 1,65 miljarder.

 

Likt de andra veckorna har jag kompletterat och sett till att jag hört rätt med hjälp av Chad Hurleys wikipediasida. Chad arbetar inte längre med YouTube heller utan hade redan vid intervjun gått över till ett annat projekt där hans förhoppning är att kunna erbjuda en tjänst som gör det lättare att samarbeta i skapandet av videos. Han har inte alltså inte lämnat videobranschen riktigt. Det projektet han pratar om i videon är MixBit.