Affärsidé 2 – Gamification Återvinning Miljö och Närproduktion

Jag fick en liten snilleblixt som jag kände är nödvändig att dela med mig av som komplement till mina tidigare affärsidéer. Då jag håller på och researchar inom gamification och hur vi kan använda det inom viktiga områden så som miljöproblemen fick jag idé när jag tittade på ett TED talk av Tom Chatfield. Han radar upp 7 viktiga punkter som motiverar människor att spela spel men som vi skulle kunna använda oss av i verkliga livet.

  1. Experience bars measuring progress
  2. Multiple long- and short-term aids
  3. Reward for effort
  4. Rapid, frequent clear feedback
  5. An element of uncertainty
  6. Windows of enhanced attention
  7. Other people

Talet av Tom Chatfield kan ni se HÄR.

I samband med det här funderade jag på ett typ av spel där vi måste utföra uppdrag i verkliga livet. Den senaste tiden har jag varit väldigt fascinerad av spelet SuperBetters framgång i att hjälpa människor ta sig igenom svåra perioder i livet genom att utföra uppdrag i verkliga livet och bli belönade genom till exempel +1 mental resistance i spelet.

Jag tänker mig ett spel som fungerar på liknande sätt fast där vi exempel behöver panta 5 burkar för att fylla på en Recycle Bar för att levla upp och få belöningar. Belöningarna kan vara verkliga kuponger som kan användas i butiker. Panta 5 burkar och få en kupong på en cola eller liknande. Dock behövs ett bra sätt för användaren att bekräfta att dem verkligen har genomfört uppdraget, vilket kan bli en utmaning.

Spelet kan även användas i miljöaspekt och motivera användaren till att ta cykeln till arbetet istället för bilen. En tredje del skulle vara om närproduktion för att motivera användaren till att välja ekologisk och närproducerat framför importerat.

1 thought on “Affärsidé 2 – Gamification Återvinning Miljö och Närproduktion”

  1. Hej!

    Det här var också en intressant ide som tar interaktiva spel till en ny nivå gällande hållbarhet. Jag tror det kan bli riktigt bra med tanke på Pokemons framgång där man inte ens fick nån verklig “belöning”. Så om ditt spel t.o.m. innehåller belöningar tror jag det kan bli populärt. Det kan vara intressant att kolla mer i vad för belöningar som folk skulle känna sig motiverade av att få eller “kämpa” för 🙂 T.ex. tävlar man mot sig själv eller mot andra och hur skiljer sig ens motivation här?

Leave a Reply