Att misslyckas med prototyper

Med den här idén kunde jag nå Design Thinkings sista stadier, prototype och test. Jag skapade en enkel skissprototyp som jag digitaliserade i POP vilken syftade till att undersöka flödet. Jag ville även ge användaren en inblick i applikationens funktioner.

Konceptet gick ut på att användarna skulle kunna testa färg och textur i applikationen. Tillsammans med prototypen skickade jag ut en enkätundersökning baserad på prototypen till min frivilliga testgrupp. Feedbacken jag fick var ännu tråkigare än den första enkäten jag skickade ut i hela gruppen på Facebook. De kunde inte se syftet med applikationen och tyckte inte att det kändes som om den hade något sorts värde. Majoriteten av de svarande (7 st) var ändå positivt inställda men de kvalitativa frågorna i enkäten berättade något helt annat.

Det jag främst har lärt mig från det här är vikten av att filtrera med prototyper likt det som beskrivs i The Anathomy of Prototypes av Lim, Stolterman och Tenenberg (2008). De skriver om att utforska olika delar av en tjänst under utveckling med hjälp av att filtrera med hjälp av prototyperna. Jag borde ha använt mig mer av det och lagt ner mer tid på prototypen innan den skickades ut för att kunna utforska applikationens potential på ett bättre sätt. Misstaget jag gjorde med den här prototypen var att ha den för detaljrik, vilket gjorde att själva flödet, för vilket syftet var att undersöka, gick osett förbi. Dock visade feedbacken från användarna att själva idén saknade värde oavsett.

Skiss/storyboard över prototyp.

Pappersprototyp.

Skissprototyp digitaliserad i POP.

Prototypen digitaliserades ännu ett steg innan den skickades ut till testgruppen.

Summering av enkät utskickad tillsammans med lo-fi prototyp 2. Enkäten skickades ut till de som i tidigare undersökning angivit att de är intresserade av att delta i framtida tester av tjänsten.

 

Leave a Reply