Designbrief ett

Tjänsten är ett brett informationsforum som bygger på tydlig kategorisering där användarna är de som bidrar med innehållet. Syftet är att fiskedragsbyggare ska kunna samlas på en plattform och ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. De får möjlighet att visa upp sina byggen samt berätta hur dem gjort så andra kan ta del av tekniker och tankesätt. De fiskedragsbyggare som säljer sina fiskedrag eller har speciella komponenter de säljer kan dela med sig av detta på sin personliga sida.

Tjänsten bygger på begreppet crowd-sourcing vilket innebär att allt material som finns i tjänsten tillhandahålls av användarna. Ambitionen med tjänsten är att bidra till ökad gemenskap bland fiskedragsbyggarna. Användarna kan hjälpa varandra genom att ställa frågor om byggande direkt i tjänsten. De kan skapa egna steg-för-steg guider genom en enkel funktion i tjänsten tillsammans med text, bild och vis behov video. Varje användare har en personlig sida där de kan dela med sig av information om sig själva. Säljer en användare till exempel fiskedrag eller speciella komponenter till fiskedragsbyggande kan det vara intressant att dela med sig av den informationen där. På sin personliga sida kan användarna även spara delar av tjänstens kunskapsbank i personliga kategoriseringslistor som användaren själv skapar. Dessa listor kan vara offentliga eller låsta. Offentliga kategoriseringslistor kan även kopieras mellan användare. Listor kan även laddas ned för att finnas tillgängliga offline.

Centrala och vitala funktioner för tjänstens användbarhet är sökfunktion och logisk kategorisering för att användarna ska hitta det material de letar efter på ett smidigt sätt. Användarna ska även enkelt kunna skapa nya forumstrådar där de kan ställa frågor, diskutera material och dylikt. Administratörer med utökad behörighet är nödvändigt för att säkerhetsställa en god stämning och gemenskap. En viktig del i tjänsten är att det ska vara enkelt och smidigt att skapa tydliga steg-för-steg guider då det bidrar till praktiskt träning av fiskedragsbyggande, vilket även är en del av tjänstens vision. De personliga sidorna är offentliga men det finns inga krav att användaren måste berätta något om sig själva. Detta för att alla användare ska ha möjlighet att ha full kontroll över sin integritet.

För att tjänsten ska ge rätt upplevelse krävs grundläggande kunskaper inom fiske och användning av smarttelefon, surfplatta och/eller dator. Tjänsten är främst applikationsbaserad som medietjänst för mobila enheter. Inga förkunskaper inom fiskedragsbyggande krävs men kunskap om grundläggande begrepp inom fiskedrag så som spinnare och dylikt kan vara nödvändigt för att uppleva tjänsten till fullo. Grundläggande kunskaper för att kunna navigera med smarttelefon, surfplatta och/eller dator är även nödvändigt för att kunna ta del av tjänstens innehåll. Tjänsten kommer förutsättningsvis främst användas i hemmamiljö där fiskedragen byggs. Hänsyn måste tas till att internetanslutningen kan vara osäker då användarna kan bo eller befinna sig på platser där internetanslutningen kan vara osäker, exempelvis vid testning och dokumentation av byggda fiskedrag.

Tjänsten utvecklas för nörden, de som utövar fiskedragsbyggar-hobbyn. I förstudien tittades det mycket på facebook-gruppen Svenska Betesbyggare som består av över 6000 medlemmar. Den information som kunde hämtas därifrån visade att det största behovet inom fiskedragsbyggandet är möjligheten att ställa frågor för hjälp vid byggande samt uppvisande av byggda fiskedrag, där en återkommande fråga var hur de var byggda. I och med PACT analysen kunde ytterligare behov konstateras i form av t.ex. internetanslutning och grundläggande kunskaper. Med hjälp av mindmapping kunde olika funktioner utforskas och se hur de kan samarbeta med varandra inom tjänsten. Därav kunde vi förstå att vitala delar för tjänstens funktion är logisk kategorisering samt sökfunktion, vilket även den observerade facebook-gruppen Svenska Betesbyggare tyder på. Tjänsten kommer att innebära ett värde för fiskedragsbyggare då de får en plattform där de kan samla all information och mötas i ett gemensamt forum.

Utdrag från Facebook-gruppen Svenska Betesbyggare vilket användes i research syfte.

Mindmap med syfte att utforska olika funktioner, och få överblick över hur dessa skulle kunna hänga ihop.

Leave a Reply