Designmetoder

Design Thinking

Det generella arbetssätt jag följt har varit Design Thinking, vilket är en användarcentrerad designprocess med möjlighet att dela tiden backa i processen och se arbetet ur helhet. Det är en explorativ arbetsprocess där ett flertal lösningar på problem kan undersökas.

Design Thinking

Persona

En profil av potentiell användare som designprocessen arbetar utifrån. Personan ska beskriva en typisk användare som tjänsten utvecklas för. Men numera finns de som ifrågasätter personans värde. Här hittar du en intressant artikel som ifrågasätter personans användning och värde.

Se exempel på persona här.

Scenario

Ett scenario är en berättelse, ofta med personan som huvudperson, ett händelseförlopp där tjänsten används eller skulle kunna tänka användas. Syftet är att undersöka nya möjligheter och få fördjupad förståelse för användare, kontext och behov.

Storyboard

Den här metoden liknar scenariot men utformas istället som en serie för att visualisera och utforska området med penna och papper. Det kan ge en tydligare bild av scenariot.

PACT

People, activites, context and technology. En analys av de aspekter som berör designprocessen och konceptet.

Se exempel på PACT här. 

Kvalitativ intervju med målgrupp

Intervju med många öppna frågor vilket bjuder in intervjupersonen till att ge mer djupare svar, som i sin tur kan ge en bättre inblick i deras värld. En metod som kan användas i intervjuer är “5 varför”. Metoden går till likt den låter. Du som intervjuar frågar varför 5 gånger för att verkligen gå till botten.

Exempel – Vad är din drömsemester? Varför? Berätta mer! Varför då? Hur kommer det sig?

Se exempel på utdrag ur kvalitativ intervju här.

Skisser

I boken Sketching User Experience skriven av Greenberg, Carpendale, Marquardt och Buxton (2012) beskrivs vikten av att skissa under en designprocess.

På sidan 7 i boken står det:

Sketching is not about drawing. Rather, it is about design. Primarily it is:

  • a fundamental tool that help designers express, develope and communicate design ideas;
  • a critical part of a process that begins with idea generation, to design elaboration, to design choices, and ultimately to engineering.

Prototyper – POP

POP är ett smidigt verktyg för att snabbt digitalisera skisser och överföra dem till datorn. Interaktionsmöjligheterna är små men det är ett bra verktyg för att testa flöde och enkla modeller av prototyping.

Exploratory Research

En utforskande designmetod som ofta utförs tillsammans med användarna själva. Bidrar till att ge designern en djupare inblick i användarens egna upplevelser.

Forskningssökning

Sökning i relevanta databaser efter forskning och texter som kan bidra till ökat lärande inom området. Relevant forskning kan även bidra till att stödja värdet av en viss tjänst.

 

Brainstorming

En session av idégenerering som ofta utförs i grupp där deltagarna står för olika delar av designprocessen. Exempelvis användare, beställare och designer.

 

 

Leave a Reply