Designprocess sammanfattad

Designprocessen har bjudit på många utmaningar men har av det också lett till stora lärdomar som jag kommer att ta med mig i framtiden. Jag har följt arbetssättet Design Thinking och tillämpat en rad olika designmetoder för att undersöka ämnet betesbygge. Arbetet har bidragit stort till att se mitt behov av vidare lärande.

Koncept 1

Det första konceptet byggde på att skapa en forum för betesbyggarna där de skulle kunna dela med sig av erfarenheter och information. Dock visade det sig vara ett svalt intresse för en sådan applikation då de flesta användarna redan är nöjda med befintliga lösningar. Under en kvalitativ intervju med en person ur målgruppen fick jag djupare inblick i hur attityden betesbyggare mellan ofta ser ut, vilket jag fick ta hänsyn till i utvecklingen av konceptet.

Under det här stadiet utforskade främst området med research, personas, scenarion, PACT och idégenerering via brainstorming och mindmapping.

Koncept 2

andra konceptet gick ut på att skapa en virtuell plattform där betesbyggarna kan bygga och testa beten verklighetstroget. En idé som visade sig vara alldeles för komplex och dessutom finns en liknande idé redan under utveckling. Jag valde att avgränsa området till att endast fokusera på målning av betena. Efter prototypen som skickades ut till en testgrupp visade det sig snabbt att utan en full plattform för att kunna testa betena fanns inget värde av en tjänst för målning av bete. Inte heller funktion för att hitta personer och företag i sin omgivning med hjälp av positionering fanns intresse för.

Här utforskade jag området främst med hjälp av skisser, lo-fi prototyper, uppdatering av persona och scenario och kvalitativ intervju med målgrupp.

Koncept 3

Det slutgiltiga konceptet kombinerar en applikation med en bluetooth-sändare som fästs på betet. Sändaren skickar sedan information till applikationen som skapar en virtuell film av hur betet rör sig under vatten. Mycket av det här stadiet gick till att undersöka möjligheterna av att fästa sändaren på betet utan att påverka betets beteende under ytan, hur det klarar av kontexten (vattentålighet) samt vad som händer om en fisk biter tag i betet.

Här utförde jag explorativa utforskningar där jag bland annat tejpade fast pappersbitar på beten för att se hur storleken skulle påverka betet. Även forskningssökningar utfördes. Persona och scenario uppdaterades igen.

Problem och motgångar

Som redan beskrivit har den här processen bjudit på ett flertal motgångar och vägskäl. Tittar jag tillbaka på det första konceptet kan jag förstå varför jag sprang på just det vägskälet. Det jag hade gjort annorlunda idag är att undersökt målgruppen djupare innan jag började utveckla ett designkoncept. Då hade jag tidigare kunnat upptäcka problemet med t.ex. attityden betesbyggare mellan och tagit tidigare hänsyn till det.

Nästa stora misstag jag gjorde var att utforma en för detaljerad prototyp i skisstadie vilket gjorde testpersonerna förvirrade över vad det var de faktiskt skulle titta efter. Hade jag gjort om det idag hade jag lagt ner mer tid på att utforma prototypen för att filtrera ut det jag behövde veta. Den feedback jag ändå fick från testgruppen gav dock tillräckligt med information för att jag skulle inse att jag sprungit på ännu ett vägskäl.

Under det slutgiltiga konceptet hade jag önskar att det funnits mer tid till att utföra explorativa undersökningar. Jag hade bland annat velat testa att fästa en s.k. sändare på ett flertal beten som sedan fått kastas av målgruppen. Jag hade även velat testa olika typer av klistermaterial för att undersöka hur verklighetstroget det skulle vara att klistra fast en sändare på betena. Främst av allt hade jag velat utföra fler användartester för att undersöka möjligheterna med sändaren och tagit reda på mer av vad målgruppen tycker om tjänsten.

Utvecklingsmöjligheter

Det jag fann mest intressant med mitt slutgiltiga designkoncept är det spännande och outforskade utvecklingsmöjligheterna. Med hjälp av det rörelsekänsliga bluetooth-chippet kan sensorn bidra till mycket mer.

En utvecklingsmöjlighet är främst att det går att utveckla en guide som kan hjälpa betesbyggaren att öva på kast med tips som ges i realtid. En sådan tjänst behöver inte bara vara till värde för betsbyggare utan för alla som vill förbättra sina kast inom fiske. 

Leave a Reply