Förstudie och PACT

Designprocessen började med stor research inom valt område, d.v.s betesbygge. I min research hittade jag bland annat en grupp på Facebook med över 6000 medlemmar som sysslar med betesbygge. Utöver det fann jag en och annan blogg som gav insikt i vilka det som bygger egna beten är. Jag kom även i kontakt med en av grundarna till BaitLove, vilket är ett typ av showroom för betesbyggen.

Det problem jag tidigt identifierade var att det var väldigt många inlägg av olika slag i Facebook-gruppen vilket skapande en stor svårighet i att hitta det man letar efter. Många av inläggen kunde kategoriseras upp i exempelvis köp och sälj, frågor om betesbygge, uppvisning av beten, filmer o.s.v. För att ta reda på vad målgruppen själva ansåg sig behöva skapade jag en enkätundersökning som jag la i Facebook-gruppen.

Enkäten fick strax över 70 svarande. Dock förstår jag såhär i efterhand att det hade varit av större värde om jag hade utformat enkäten efter kvalitativa svar framför kvantitativa. Min första idé på en medietjänst för mobila enheter som ska fungera för målgruppen betesbyggare var ett typ av forum. Enligt de inlägg jag sett på Facebook-sidan fanns behovet av att kunna kategorisera upp forumet. Resultatet av enkäten visade dock att jag inte kunde haft mer fel på ett flertal beskrev sig nöjda med Facebook-gruppen och hade inget intresse av att flytta på sig. I och med det identifierade jag ett stort problem då användarna inte såg något djupare värde i en sådan tjänst.

Summering av resultat från första enkätundersökningen.

PACT-analys

People

De som kommer att använda sig av tjänsten är människor som är intresserade av ämnet att bygga egna fiskedrag eller redan bygger. Tjänstens målgrupp är människor i alla åldrar som befinner sig i Sverige och förstår svenska. Främst kommer användarna bestå av människor som är fiskeintresserade. Användarna är allt från nybörjare till avancerade fiskedragsbyggare där erfarenhet och kompetens varierar. Gemensamt för alla användare är viljan att träffa likasinnade samt sökande efter mer kunskap och fördjupning inom ämnet fiskedragsbyggande på hobbynivå. Användarna kan skilja sig mellan de som vill dela med sig av sina egna byggen till de som endast letar svar på fråga inom ämnet. Användarna har även grundläggande kunskaper inom fiske så att de förstår grundläggande termer inom fiskedrag. Grundläggande kunskaper inom användning av datorer, surfplattor och smarttelefoner är även nödvändigt.

Activities

Tjänsten utgör ett kunskaps- och informationsforum enligt crowd-sourcing där användarna själva tillhandahåller innehållet i form av text, bild och video. Syftet med tjänsten är att skapa en plattform där fiskedragsbyggare kan mötas och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper för att hjälpa andra byggare samt utveckla sin egen förmåga. De har även möjlighet att finna inspiration och ta del av både nybörjares och erfarna byggares egengjorda fiskedrag. Tjänsten inbjuder till möjlighet att samarbeta flera byggare mellan då en del användare har komponenter som den andre kanske saknar. I tjänsten finns möjlighet att lägga upp text, bild och video samt funktion för att enkelt skapa steg-för-steg tutorials. Användarna kan spara inlägg från tjänsten till listor som användaren själv skapar och organiserar för att enkelt hitta tillbaka. Varje användare har även en personlig profil där de kan beskriva sig själva.

Context

Framför allt kommer tjänsten att användas i hemmamiljö vid byggande av fiskedrag eller planerande inför byggandet. Det kan inte förutsättas att alla användare har bra anslutning till internet då många fiskeintresserade bor eller kan befinna sig på platser där internetanslutningen brister. Funktion för att kunna spara delar ur tjänsten för offline tillgång är önskvärt. Användarna styr även själva över hur mycket de vill exponera sig offentligt i tjänsten då de optimerar sin profil med information utefter egen önskan. Tjänsten inbjuder även till användning utomhus t.ex. när de hemmabyggda dragen testas för att dokumentera med text, bild och video.

Technology

Tjänsten kommer att finnas tillgänglig på hemsida för dator men främst som applikation för surfplatta och smarttelefon. Tjänstens informationscentrum byggs på crowd-soucing med möjlighet att publicera text, bild och video direkt på relevant plats i tjänsten. Sökfunktionen är central för applikationens funktion. Det ska finnas möjligheter att söka via kategori samt att användarna själva ska kunna skapa kategoriseringslistor på en personlig sida där de kan samla material de smidigt vill kunna hitta tillbaka till. Tjänsten är optimerad för att fungera på såväl Apple som Andorid plattformar.

Leave a Reply