Introduktion – Början på en rad vägskäl

Att utveckla en medietjänst för målgrupp betesbyggare visade sig vara en svår uppgift med många vägskäl. Under mitt andra år på programmet Digital Design vid Kristianstads Högskola har jag genomfört en designprocess som visar prov på hur envist motsträvig en uppgift kan vara, om det så vill sig. Jag valde att rikta mig mot betesbyggare och har spenderat mycket tid i olika Facebook-grupper i ett tappert försök att förstå mig på användarna. Inte fören i slutet på arbetet lossnade det tillräckligt mycket för att jag skulle kunna utveckla ett intressant designkoncept med spännande utvecklingsmöjligheter.

I början av designprocessen arbetade jag tillsammans med en grupp där var medlem hade sitt designkoncept. Vi arbetade tillsammans genom att ge feedback och bidra till varandras processer. Den kontakten har vi behållit hela arbetet genom för att stötta varandra genom både vägskäl och nerförsbackar. Sista delen av designprocessen har vi arbetat med individuellt, men med stöd av varandra i ryggen såklart. Jag har lärt mig mycket värdefullt från att ha genomfört den är designprocessen, främst genom dess motgångar. Krasst sätt kan jag påstå att jag utvecklat tre designkoncept inom betesbygge varav det sista och slutgiltiga absolut är det bästa (och möjligen mest innovativa). Det kan nog vara som Alf Rehn beskriver i sin bok Farliga Idéer, att innovation och kreativitet ska vara obehagligt. Den här designprocessen har varit obehaglig på många plan då jag prickat vägskäl efter vägskäl. Däremot har jag också prickat ett designkoncept jag känner mig tillräckligt nöjd över för att visa upp.

Leave a Reply