Veckans frågor 3 – Chad Hurley

Veckans frågor handlar om Chad Hurley, en av grundarna till YouTube. Frågorna är dock ett tag sena, men bättre sent än aldrig sägs det. Videon med Chad Hurley kan ni se HÄR.

Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.
Chad Hurley började arbeta på PayPal efter att han examinerade i grafisk design. Efter 3 och ett halvt år på PayPal bestämde han sig för att ta en paus. Han reste en del och gifte sig bland annat. Efter en tid tog han och Steve Chen kontakt för att titta på nya möjligheter. De lärde känna varandra under tiden på PayPal där dem båda arbetade. Det var där själva idén till YouTube kom till. Det saknades något bra sätt att dela video på likt bilder delades på Flickr. Chad beskriver att om dem hade vetat vilka problem dem skulle få i att utveckla YouTube från början så hade dem antagligen aldrig gjort det. Men dem tog det som det kom och varje gång ett problem dök upp så löste dem det.

YouTube utvecklades till ett trovärdigt varumärke vilket Chad säger hade stor betydelse bland annat för att inte bli utkonkurrerade av Google Video. Det som skilde YouTube från t.ex. Google Video var att dem utvecklade YouTube för användarna och deras användning. Det var enkelt för användarna att utnyttja YouTube och det fungerade smidigt. YouTube grundades 2005 och i oktober 2006 köptes YouTube av Google, vilket hade stor betydelse för YouTube enligt Chad då Google stöttade deras arbete rakt igenom.

På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.
Under tiden på high school var Chad alltid intresserad av elektroniska saker. Han byggde till exempel sina egna förstärkare. Han började sedan att studera datavetenskap men bytte till grafisk design under studietiden. Efter studierna fick han höra talas om PayPal och ansökte om arbete på projektet, vilket han också fick. Han stannade på PayPal i 3 och ett halvt år innan han bestämde sig för att ta en paus. Chad nämner ofta hur de erfarenheter och kunskaper han fick på PayPal bidrog till YouTubes utveckling. Under tiden på PayPal träffade han även Steve Chen som även var med oh grundade YouTube. Under YouTubes utveckling fick de lära sig mycket nytt, speciellt då YouTube ofta anklagades för brott mot upphovsrätten. Men istället för att ge upp mot motgångarna, vilket många förutspådde, fortsatte dem att lösa problemen allt eftersom dem kom.

Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?
Chad Hurley träffade ett flertal personer på PayPal vilka han sedan kom att arbeta på YouTube med. Framför allt Steve Chen och Jawed Karim vilka båda var med och grundade YouTube tillsammans med Chad Hurley. Tillsammans skapade dem grunden till YouTube. Larry Page, Sergey Brin och Eric Schmidt från Google spelade även en stor roll då dem erbjöd ett värdefullt stöd till Chad, Steve och Jawed i YouTubes utveckling. Det stod mellan Yahoo och Google när de skulle sälja YouTube men Google visade mest stöd och dem kom bäst överens med dem.

Hur nåde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?
När du grundade YouTube var det framför allt vänner och familj som de spred ut tjänsten till. De försökte även annonsera om YouTube på Standford men framför allt skedde utvecklingen av sig själv mellan användare när antalet användare växte. YouTube hade även en del smarta funktioner som att området runt play-knappen på YouTube-spelaren skickade användaren direkt till YouTubes egna hemsida. Funktioner som dessa gjorde att YouTube spreds på ett smart sätt utan att de betalade speciellt för någon marknadsföring.

Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?
YouTube var ett väldigt snabbt växande företag och utvecklingen gick fort framåt. Själva tjänsten YouTube lanserads 2005 men redan i oktober 2006 köpte Google upp YouTube. Alltså ungefär ett år från lansering hade YouTube växt så pass i värde att Google var villiga att köpa upp dem för 1,65 biljoner dollar. I svenska kronor är det ungefär 1,65 miljarder.

 

Likt de andra veckorna har jag kompletterat och sett till att jag hört rätt med hjälp av Chad Hurleys wikipediasida. Chad arbetar inte längre med YouTube heller utan hade redan vid intervjun gått över till ett annat projekt där hans förhoppning är att kunna erbjuda en tjänst som gör det lättare att samarbeta i skapandet av videos. Han har inte alltså inte lämnat videobranschen riktigt. Det projektet han pratar om i videon är MixBit.