Veckans frågor 4 – Daniel Ek

Daniel Ek är grundare till Spotify född och uppvuxen i Sverige, närmare bestämt i Rågsved utanför Stockholm. Vi fick en video att titta på men då den var så kort valde jag att titta på två. Det gav lite mer information så att jag kunde svara bättre på frågorna dessutom.

Första videon hittar ni HÄR och den andra HÄR.

Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.
Daniel Ek beskriver att han alltid har varit en person som tycker om att lösa problem. Han har även lätt för att se vad som kan förbättras. Hans passion är gitarr och dator vilket gjorde det naturligt för honom att starta ett företag som kombinerade dessa två, vilket till slut blev Spotify. Daniel berättar att han upplevde ett klimat där han var tvungen att någonstans, att bli förmögen. Innan han satrtade Spotify hade han möjlighet att ”ränna” runt på Stureplan och få allt det som man drömde om där. När han väl nådde dit kände han dock att det inte var rätt vilket ledde till att han vände sig till sin passion (musik och teknik) igen och ur det föddes Spotify.

På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.
Daniel studerade på ett IT-gymnasium och började därefter på KTH. Han stannade däremot bara två månader på KTH innan han bestämde sig för att ge sig ut i arbetslivet med de erfarenheter och kunskaper han redan hade. Redan i fjortonårsåldern fick Daniel starta ett företag då han blev erbjuden pengar för att fixa saker åt andra, vilket gick så bra att hans föräldrar sa till honom att starta företag på det så inte skattemyndigheten började reagera. Han har även alltid känt ett behov av att testa och utforska idéer han fick. Det ihop med sin passion över musik och teknik la en stadig grund för att göra en av sina idéer till verklighet.

Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?
I videon finns inget större information om vilka som har spelat stor roll som Spotify. Däremot hans medgrundare, Martin Lorentzon, spelade såklart en viktig roll i uppstarten av Spotify. Daniel och Martin träffades på TradeDoubler där de båda två arbetade innan dem började med Spotify.

Hur nåde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?
Likt förra frågan var det dåligt med information på den här punkten, men som Daniel själv beskriver det syftar Spotify att gå från att man som person ska känna ägande över musik till att få tillgång till den istället. Spotify löste ett problem för folk då det som kallas för illegal nedladdning växte och blev ett stort problem även för artisterna och producenterna. När Spotify kom fick folk ett legalt sätt att ha tillgång till massor av musik utan att behöva ladda ned eller bryta mot lagar. Som Daniel beskriver det är Spotify skapat ur användarens perspektiv.

Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?
Spotify grundades 2006 och har växt enormt sedan dess samt fortsätter växa än idag. Jag hittar ingen information om exakt hur lång tid det faktiskt tog att utveckla själva tjänsten. Om vi pratar utveckling så har Spotify haft en stadig uppåtkurva av användare och finns idag i många länder runt om på jorden. Daniel beskriver att musik är kultur och Spotifys mål kommer framöver att lösa problemet på hur dem kan ge användaren den perfekta musiken vid olika tillfällen. Till exempel den perfekta musiken för när du går upp på morgonen eller när du är på väg till arbetet.

Det jag tycker är mest spännande med Daniel Ek är att han beskriver tydligt att det inte rikedom och pengar som driver honom. Det är passionen och glädjen över att få göra något han tycker om. Fördelarna med att ha pengar berättar han även är att du får möjlighet att ge bort mer till världen. Han tycker om välgörenhet och försöker med sina resurser att hjälpa omvärlden. Det, för mig, är riktigt entreprenörsanda. När motivationen inte ligger i pengar utan hos uppgiften i sig, och vad den kan ge resten av världen. Just musik kanske inte bidrar till att ge hela världens befolkning rent vatten, men de pengar musik genererar gör.

För att svara på frågorna har jag, förutom videona, använt mig av Daniel Eks wikipedia.