Veckans frågor – TaskRabbit

Den här veckans frågor handlar om två entreprenörer. Jag valde att svara på frågorna i förhållande till Lea Busque, grundare till TaskRabbit. Jag valde att arbeta med henne då jag fann hennes berättelse både inspirerande och intressant. Videon jag har svarat på frågor utifrån hittar ni HÄR.

Snabbinfo om TaskRabbit:
TaskRabbit är en marknadstjänst där tjänster matchas med behov. Till exempel om du behöver hjälp med att städa huset kan du matchas med någon som kan fixa det här åt dig för en summa pengar. Tjänsten finns tillgänglig främst i USA men även London har numera TaskRabbit. Läs mer på www.taskrabbit.com.

Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.
Vid tiden då idén till TaskRabbit dök upp arbetade Lea på IBM, men även om hon älskade sitt arbete kände hon att det var något som fattades. På IBM kunde du antingen klättra som manager eller inom det tekniska. Lea ville dock inte välja en linje utan göra båda delar. En kväll när hon och hennes nuvarande man skulle ut och äta upptäckte dem att de hade glömt köpa hundmat till hunden. Där kom den första idén till TaskRabbit upp. Tänk om det funnits ett sätt att få tag i någon som var i butiken och kunde köpa hundmat åt dem?

Under middagen och kommande tid diskuterade det mycket kring TaskRabbit tills Lea till slut faktiskt bestämde sig för att genomföra det. Det tog henne ungefär 4 månader att bestämma sig för om hon skulle stanna på IBM och arbeta med TaskRabbit på sidan eller sluta sitt arbete och jobba heltid med det. Hon lämnade IBM och fick ut pengar nog att klara det i 6 månader innan TaskRabbit, som då kallades RunMyErrand, behövde börja försörja dem. Hon jobbade med projektet och visade sitt arbete för många människor omkring sig. Hon fick fantastisk respons och folk älskade hennes idé. Hon använde sig av en stor testgrupp på ungefär 600 som fick agera BETA testare. När RunMyErrand var färdigt att lanseras berättar Lea att hon tror att det handlade mycket om tur då hennes timing landade precis i finanskrisen september 2008. Folk behövde pengar och RunMyErrand blev ett perfect centrum för en stor grupp människor som ville tjäna extra pengar. Det tog totalt 9 månaders arbete innan Lea fick sina första investerare i projektet. År 2009 ansökte Lea till Facebook Fund och fick även hjälp därifrån. Då mötte hon även Tim Ferriss som blev rådgivare för RunMyErrand.

På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.
Redan under High School valde Lea att studera datavetenskap. Hon hade inflytelserika kvinnliga lärare vilken Lea själv tror hade stor betydelse för henne. På college gick hon på en tjejskola och studerade vidare inom datavetenskap i en klass med bara 6 personer. Hon tog en major i Computer Science (motsvarande kandidatexamen i Sverige). Fördelen med att aldrig ha utsatts för könsfördelningen inom datavetenskap under studieperioderna säger hon var att hon aldrig kände några tvivel på sitt val. För henne var det helt naturligt att kvinnor kunde arbeta med datorvetenskap, men på marknaden såg det annorlunda ut då det var ett väldigt mansdominerat yrke. Efter studierna började hon arbeta som programmerare på Lotus som senare blev IBM.

De största fördelarna Lea hade innan hon startade TaskRabbit var att hon redan hade en bred kunskap inom områden och kunskapen till att göra sin idé till verklighet. Men det absolut största drivet hos Lea som blev den största fördelen var hennes ambition för datavetenskap och att utveckla nya saker. I en kombination med bred kunskap, ambition och att hon inte utsattes för några begränsningar eller tvivel över sitt studieval från början skapades TaskRabbit som en innovativ, slående och hållbar affärsidé.

Hur knöts de mentorer och personer med peciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?
Lea fick kontakt med Scott Griffin, dåvarande CEO vid Zipcar, genom en vän till en vän till en vän relation. Under en middag mötte Lea en person som tyckte att hennes idé om TaskRabbit verkade fantastisk och tipsade om att hon skulle kontakta hennes vän Scott Griffin. Då visste inte Lea att han var CEO vid Zipcar men hon skickade ett mail till honom och beskrev sin idé. Kort därefter fick hon svar och bokade in ett möte med Scott. Något som Lea lägger stor vikt vid var en sak Scott sa till henne: “You should see how far you can take it”.

En annan person som spelade stor roll för Lea i utvecklandet av TaskRabbit var hennes man. Han stöttade henne alltid i alla beslut och fanns alltid vid hennes sida.

Tim Ferriss var rådgivare och hjälpte Lea efter Facebook Fund. Brian Leonard var företagets första heltidsanställda som Lea tidigare arbetat tillsammans med på IBM.

När TaskRabbit började växta ordentligt anställde Lea en CEO till företaget så att hon skulle kunna koncentrera sig mer på produktionen, framför att vara högsta huvudet på TaskRabbit. Eric Grosse anställdes som CEO 2011.

Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?
Till en början använde sig Lea av en stor testgrupp i en lokal grupp av mammor på ungefär 600 personer. Därifrån växte det fort och många ville bli “runners” som det kallades förr. Dem som sprang ärenden. Till Leas förvåning var det många fler grupper av människor som ansökte än vad hon hade kunnat tro. Allt från advokater till apotekare. Den största spridningen TaskRabbit fick var mun-till-mun metoden. Folk pratade mycket om tjänsten och tipsade varandra.

Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?
Från idé till att faktiskt bestämma sig för att genomföra idén tog lång tid för Lea. Innan hon påbörjade projektet spenderade hon 4 månader i att bestämma sig om hon skulle göra det som ett sidoprojekt eller jobba heltid med det. När hon sedan slutat sitt arbete tog det ytterligare 9 månader innan de första inverterarna kom. Så totalt varande 13 månader innan TaskRabbit faktiskt var i full gång. Sedan sätter Lea även extra betydelse vid att hon hade rätt timing vid lanseringen då det passade in i finanskrisens problem som en lösning för dem som behövde extra pengar.

All information har jag hämtat från videon och TaskRabbits wikipedia för att klargöra så att jag uppfattade alla namn rätt i tidslinjen. Videon publicerades 2011 och sedan dess har det hänt mycket nytt med TaskRabbit. Bland annat gick Lea tillbaka som CEO över sitt företag, dock stannade Eric kvar. År 2012 anställdes Stacy Brown-Philpot som COO men befordrades till CEO 2016.