Veckans frågor 5 – William J. Tobin

tobinDenna veckas frågor handlar om boken Confessions of a Compulsive Entrepreneur And Inventor skriven av William J. Tobin och utgiven 2011. I boken berättar han hur han säkrade femton patent, startade tio företag och blev en pionjär på internet.

Vad överraskade dig mest i Tobins berättelse i förhållande till begreppet entreprenörskap?
Det som överraskade mig mest var den enkelhet Tobin verkade arbeta med. Han såg problem, löste dem, presenterade dem för relevanta personer och startade företag på det. I boken beskriver han det så pass lättsamt att det känns som om vem som helst skulle kunna göra det, vilket förvisso är sant. Men jag tror att det finns dem som har speciellt öga för att se lösningar och göra verklighet av dem utan att vela på vägen, Tobin som praktexempel. I bokens introduktion skriver Tobin ”one who detemines his och her own destiny” vilket för mig är en väldigt inspirerande definition av entreprenörskap. Framför allt eftersom det är det min egen strävan är. Överlag var det inget i förhållande till just entreprenörskap som överraskade mig avsevärt då Tobin beskriver just det som jag trodde, att man som entreprenör inte får vara rädd för att misslyckas (för du kommer att misslyckas).

”As an entrepreneur, you must be continually thinking about how to take your everyday life experiences and turn them into opportunities. You must begin to train yourself to turn nothing into something, to find the simple idea that everyone else missed. There is no idea to small to make money, if it is developed and sold well. To the contrary, oftentimes the simplest ideas may make the most money” (s 47).

Vad tyckte du blev bekräftat i Tobins berättelse i förhållande till vad du redan visste innan om entreprenörskap?
Som jag beskrivit ovan var det mycket i boken som jag fick bekräftat av vad jag redan trodde om entreprenörskap. Framför allt att du inte får vara rädd för att misslyckas men även känna en vilja och ambition över det du gör. Du måste även ha ett öga för att lösa problem och se möjligheter där ingen annan ser dem, eller har hunnit se dem. Som entreprenör måste du kunna ta bra beslut och känna till marknaden, vilket kan vara svårt men det är något du lär dig genom att göra och misslyckas.

”The initial idea led to new opportunities, which, in turn, brought more projects and revenues. As I have stated, a true entrepreneur is instincively looking for new opportunities in everyday life. Each idea, small and large, will lead to more ideas. This is the path of the entrepreneur” (s 29-30).

Identifiera och beskriv de tre egenskaper som du tycker bäst illustreras av Tobins bok och som är centrala för att förstå begreppet entreprenörskap.
Inte vara rädd att misslyckas, och när du misslyckas ta lärdom av det, att ha öga för att se lösningar på problem folk kanske inte ens visste att dem hade samt att måste vara redo att förnya företaget hela tiden.

”Lesson learned: A successful entrepreneur reinvents himself and his company whenever the market dictates it is time to do so. When an entrepreneur is enjoying a successful period, he must continually recharge the creative mind and always be looking for the next venture or project to either replace or merge with the current endeavors” (s 61).

Dessa för att marknaden säkerligen kommer att se till att du misslyckas i någon grad, du ska dock aldrig se det som ett misslyckande utan en möjlighet att ta lärdom och göra bättre ifrån dig nästa gång. I Tobins bok kan vi läsa om ett flertal misslyckanden och citat liknande det ovan, leasson learned, finns det gott om i boken. Jag fann det väldigt lärorikt att lägga extra intresse vid Tobins extra belysta lesson learned då det gav stort perspektiv på både stora och små misslyckanden, vad som skiljer olika marknader åt och hur en framgångsrik entreprenör faktiskt tänker. Vi vet redan att Tobin har ett bra öga för att se lösningar på problem, eller förbättringar av den grad att de löser ett problem folk inte ens visste om att dem hade, en egenskap som enligt Tobin kan övas upp genom att alltid observera omvärlden. När du som entreprenör har gett omvärlden din lösning och denna har varit framgångsrik är det viktigt att du inte känner dig för bekväm och lutar dig tillbaka, utan fortsätter leta möjligheter för att matcha marknadens behov. Vi kan egentligen kalla det ett evigt sökande, för om du slutar leta möjligheter lär även ditt framgångsrika entreprenörskap ta slut.

Reflektera över, beskriv och illustrera paralleller mellan Tobins berättelse och din egen process så som den definierats på kursen med de fyra milstolparna?
I alla Tobins idéer har det förekommit en röd tråd som alltid börjat med en idé som han såg potential i, sedan presenterade han idén för en relevant marknad för att se om intresse fanns. Ofta presenterade han idén med en prototyp eller liknande så kunden fick möjlighet att testa eller se lösningen i verkligheten. Han fick däremot lära sig en läxa när han startade sitt tredje företag och skulle presentera en dispenser för plastmuggar. En utav ingenjörerna kastade dispensern i väggen som såklart gick sönder, och sa att den aldrig skulle kunna bli lika hållbar som de i metall som dom tidigare använt sig av. Men trots det skrevs det ett avtal mellan Tobin och American Can Company (s 63-65).

Likt milstolpe 1 såg Tobin en möjlighet vilket gav honom en idé och vidare till milstolpe 2, 3 och 4 där han presenterade produkten för kunden och försökte sälja in den. Även om presentationen inte gick som planerat så gick affären fortfarande igenom. Det som karaktäriserar Tobin som mest genom flera av hans företag är att han ser möjlighet till att förbättra befintliga lösningar till ett bättre pris mot föregående. Hans femte företag var rättstavningsprogrammet Validator där idén till det kom av en stor insyn i marknaden inom mjukvara pga. hans tidigare företag inom branschen. I parallell med milstolpe 2 och 3 presenterade han produkten för potentiella kunder och fick värdefull feedback. Att testa produkten rent praktiskt var omöjligt då den inte var fullt utvecklad än, men Tobin kunde absolut konstatera att det fanns en intresserad marknad vilket gjorde produkten värd att investera i. Tobin presenterade det färdiga programmet genom att skicka ut testversioner där kunden fick möjlighet att testa programmet i 30 prövningar, sedan låstes programmet fram till att en kod knappades in som låste upp programmet igen som oändligt antal användningar. Detta gjorde att kunderna själva kunde testa och lära sig programmet innan dem bestämde sig för om det var något dem ville ha, vilket de flesta sedan ville och försäljningen av Validator gick väldigt bra. Detta kan jämföras med milstolpe 4. Marknadsföringsmodellen som Tobin utvecklade i att ge kunden möjlighet att testa produkten gratis innan de behövde köpa produkten kallade han ”the Phoenix Method of Marketing” vilket många företag använder sig av hela vägen fram till idag (s 79-81).

 

Nedan kan ni se en bild som beskriver de milstolpar som ingår i kursen.
milstolpar